Přejít na obsah
počítadlo.abz.cz

  1. . Děkuje.me Svobodnému Vysílači za umožnění vysílat  čtvrteční pořady na pokračování .....o PRAMENU ČESKOSLOVENSKA A SLOVANSTVÍ PRO ZÁJEM ZANECHÁME PRVNÍ ČTVRTKY NA PRVNÍM PROGRAMU a další středy  na hlavním progRAmu.... takže první čtvrtek v měsíci vás zveme na mesjačné RIEČI od 19.00 a každá středa v pořadu Jestvování z Háje zde odkaz na archiv od 17.00 tímto vás zveme k poslechu a vyslovení se k danému tématu....snažíme se ukazovat cestu NAŠím ŽVVV SLÁVjaRODja rus RASsén zdeněk mojmír z RODja ponert

ZA MÍR v Državě Velká Tartárie....Stejně jako MY OBČANÉ ČESKOSLOVENSKA jsme podváděni stále REŽIMEM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ tak i ostatní OBČANÉ všech zemí EVROPY jsou stejně podváděni zase POLITICKÝM REŽIMEM bez práva vyvolat REFERENDUM O TOM ŽE MY VŠICHNI POŽADUJEME MÍR !! A DÁVÁME ROZKAZ VŠEM ARMÁDÁM KE SLOŽENÍ ZBRANÍ A NASTOLENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU!!! TOTO NEMŮŽEME USKUTEČNIT DÍKY REŽIMU POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ !!! REŽIM POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ páchá genocidu na SLOVANECH ŽIJÍCÍCH V Državě Velká Tartárie !! za MÍR Ve velká Tartárii..www.narodnirada-skde.cz....

V těchto letech nás čekají změny a velké sjednocení SLOVANSKÝCH náRODů impuls přichází ze SRDCE EVROPY ...ČESKOSLOVENSKO je zde jako MORÁLNÍ ÚKAZ vzestupného postupu evolučního MYŠLENÍ....MYŠLENKA jednoty Slovanů sílí každým dnem SLAVJANÉ si uvědomují své kořeny které NÁS vedou k matičce Rusi naše ryzí SLOVANSTVÍ je na Ukrajině a Rusi......ano jsme SLOVANÉ a naše kořeny jsou Rusíni a Rasíni ale také Ch.Árijci a A.Árijci...a právě proto je ČAS podpořit naše Bratry Rusíny a Rasíny aby našli MÍR a ukončili Bratro vražebnou Válku na rozkaz Nato!!! ČESKOSLOVENSKO je Slovanský náROD a uvědomujeme si že ČAS PRAVDY je tady MY SLOVANÉ ODMÍTÁME VÁLKU A PODPORUJEME MÍROVÉ JEDNÁNÍ RUSI a to NÁS opětovně přivádí k myšlence o znovu podepsání MÍROVÝCH SMLUV z roku 1945 kdy na těchto smlouvách vzniklo i naše ČESKOSLOVENSKO tento MÍR zavládl na celém území VELKÉ TARTÁRIE !!!!!Mír od Aljašky po Berlín mezi námi všemi SLOVANY je čas tyto smlouvy ratifikovat ...Naše snahy a činy nás usvědčují z jednání která vedeme MÍROVOU cestou ........GENERÁLNÍ POSTELOVOU STÁVKOU...s touto myšlenkou přicházíme mezi Vás a máme jen jeden cíl první krok PANE PREZIDENTE OTEVŘTE VLADISLAVSKÝ SÁL K VEŘEJNÉ DISKUZI před médii o NÁVRHU ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O REFERENDU ......KNIHA LIDU ČSFR .....A právě na první den GENERÁLNÍ POSTELOVÉ STÁVKY .18.12.2017....svoláváme Všeslovanský sněm k oslavám SLUNOVRATU příchodu světla NÁŠ SLOVANSKÝ SVÁTEK SLAVENÝ PO TISÍCILETÍ NÁMI SLOVANY ....ZA NAŠÍ JEDNOTU A KULTURU JEJIŽ PRAMENY SAHAJÍ AŽ K MATIČCE RUSI ........SLÁVA NÁM SLAVJANŮM ........MY níže nepodepsaní .......
Návrat na obsah